”SEGES-logo ”PAF-logo

PULS-data fra alle renseanlæg og punktudledninger i Danmark for året 2020

Dette kort viser data hentet direkte fra databasen i det danske PunktUdledningsSystem (PULS), der bl.a. indeholder data om alle danske punktudledninger. PULS-databasen drives af Danmarks Miljøportal, og data indberettes af kommuner, Miljøstyrelsen og anlægsejere. I PULS indberettes data om spildevand, badevand, regnbetingede udløb og akvakultur. På kortet ses udledninger af renset spildevand for alle renseanlæg samt udledning af overløbsvand og regnvand fra regnbetingede udløb (RBU) fra fælles- og separatkloakerede oplande. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kilder til spildevand. Hvis du ønsker en yderligere uddybning af PULS-databasen, henviser vi til SEGES' tekniske rapport om PULS-databasen og Miljøstyrelsens årlige rapport for overvågning af punktkilder i 2019. Ønsker du viden om de lovformelige krav til bl.a. renseanlæg kan du læse mere i spildevandsbekendtgørelsen.

Kontakt vedr. spørgsmål

Har du spørgsmål til kortets funktionalitet, så send en mail til SEGES via denne mail: kontakt@spildevandsdata.dk.
Spildevandstekniske spørgsmål som f.eks. placering af overløb, rensegrad for renseanlæg mv. skal rettes til din kommune eller forsyning.
Spørgsmål vedr. PULS-databasen skal rettes til Miljøstyrelsen.


Forklaring af bygværkstyper i RBU

Forkortelse Bygværkstype
OV Overløb uden bassin
OS, OK & OF Overløb med bassin
Bypass Overløb af delvist renset spildevand fra et renseanlæg
SE Separat regnvandsudløb
SF Separat regnvandsudløb med forsinkelses-bassin